Natura 2000 reprezintă o reţea de arii protejate, constituită la nivel european pe baze ştiinţifice, care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar protejate prin legislaţia europeană în vederea garantării menţinerii acestora pe termen lung.

Reţeaua Natura 2000 a fost creeată pentru conservarea habitatelor naturale, supravieţuirea speciilorameninţate cu dispariţia şi a celor rare de pe teritoriul Uniunii Europene.

Scopurile principale ale reţelei sunt:

  • inventarierea speciilor vulnerabile de plante şi animale, respectiv a principalelor tipuri de habitate naturale
  • menținerea unei stări corespunzătoare de conservare favorabila a habitatelor

Suprafețele terestre şi acvatice, care sunt incluse în rețeaua ecologică europeană se numesc situri Natura 2000.

Read more: Reţeaua Natura 2000

Suprafaţa (ha)  30.434 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

Sit Natura 2000: ROSCI0188 PARÂNG (situl este un SCI, având codul ROSCI0188), în conformitate cu Ordinul Ministrului  Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

Arie protejată de interes naţional:

În interiorul acestei propuneri de sit Natura 2000 sunt cuprinse mai multe arii naturale protejate, declarate iniţial prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IIIa-zone protejate: rezervaţia naturală Căldarea Gâlcescu, Iezerul Latoriţa, rezervaţia Miru-Bora din judeţul Vâlcea ş iCheile Jieţului (rezervaţie naturală) şi Piatra Crinului (monument al naturii) din judeţul Hunedoara;

Read more: Natura 2000 Parang

România, prin valoarea ridicată a biodiversitaţii pe care o deţine aduce o contribuţie importantă la Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

Dintre ţările membre ale UE, România deţine cea mai mare diversitate biogeografică.

Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice:

 

Read more: Natura 2000 in Romania