Contribuabilii, persoane fizice, care au obținut venituri în mod legal din salarii și din pensii, pot să directioneze spre ONG-uri 2% din impozitul de venitul obţinut in 2017.

In cazul in care aveti nelamuriri, pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250/733040 sau pe adresa de email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Formular 230

 

Va multumim!

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parang  aprobat prin OM 1218 din 29/06/2016 .

Plan de management

Anexa - Regulament plan management

FUNDATIA GUARD FOREST – ADMINISTRATOR AL ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0188 PARÂNG anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSCI 0188 PARÂNG ŞI PENTRU ARIILE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 2.800 MIRU BORA, 2.803 IEZERUL LATORIŢA, 2.799 CĂLDAREA GÂLCESCU, 2.528 CHEILE JIEŢULUI ŞI 2.498 PIATRA CRINULUI

Read more: Plan de management al sitului Natura 2000 ROSCI0188

In urma dezbaterilor publice pe marginea planului de management al ROSCI0188 Parang si a propunerilor venite in cadrul procedurii SEA, înaintăm varianta finala a acestuia.

Read more: Plan de Management ROSCI0188 Parang

                În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect  "Sericii media de publicitate anunt finalizare proiect"

Read more: Anunt achizitie anunt media 25.11.2015

                În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect  "Sericii media de publicitate anunt finalizare proiect"

Read more: Anunt achizitie anunt media 18.11.2015

In vederea studierii de catre publicul larg  publicam ultima varianta a Planului de Management. 

1 Plan management

2 Anexa 1 la Planul de Management Regulament

03 Anexa 2 la Planul de management

04 Anexa 3 la Planul de Management Angajament Bugetar

In cazul in care exista sugestii referitoare la planul de management, sa se transmita pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stimată doamnă/Stimate domn,

FUNDATIA GUARD FOREST administrator al ariei protejate ROSCI0188 PARÂNGvă invită la întâlnirea de informare și consultare publică ce se va derula în cadrul proiectului Elaborarea Planului de management integrat, în cadrul proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parângîn data de

*        15.10.2015, ora 12:00,  în RÂMNICU VÂLCEA la RESTAURANTUL OK EVENTS, str. Calea lui Traian, nr. 156, (Complex Nord, et 1), tel: 0748.29.11.11

Read more: Informare și consultare publică în vederea elaborării planului de management al ROSCI0188 PARÂNG

      

Stimată doamnă/Stimate domn

        FUNDATIA GUARD FOREST -administrator al sit ROSCI0188 PARÂNGvă invită la seminarul tematic pentru constientizarea comunitatilor locale in legatura cu importanta conservarii biodiversitatii in sit si a dezvoltarii durabile a patrimoniului natural din aceasta zona.

        Intâlnirea de informare ce se va derula în cadrul proiectului Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng va avea loc in localitatea Voineasa, judet Valcea, duminica – 04.10.2015 - la orele 12:00, la Casa de Cultura din statiunea Voineasa, judet Valcea.

Read more: Invitație Seminar Tematic Pentru Conștientizarea Comunităților Locale

FUNDATIA GUARD FOREST, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Strandului nr.8, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra demarării etapei de încadrare conform prevederilor HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri si programe, în vederea obținerii avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru „Elaborarea Planului de management integrat”, în cadrul proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Vâlcea, localitatea Vâlcea, Str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea,  din data de 28.09.2015, de luni până joi între orele 08.30 – 16.00, vineri între orele 08.30 si 14.00 pe adresa http://www.apmvl.ro/ , sau la sediul FUNDATIA GUARD FOREST cât și pe adresa http://www.sitparang.ro/ . Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, în termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul A.P.M. Vâlcea, localitatea Vâlcea, Str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea sau la sediul titularului FUNDATIA GUARD FOREST - cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Strandului nr.8, județul Vâlcea, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Page 1 of 2