Anunţ achiziţie directă 16.09.2015

                În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect "Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate",cod CPV 79341000 - 6.
                Bugetul maxim alocat acestor achiziţii este de:  32.890 lei, fără TVA,
                Termenul limita de depunere a ofertelor este:   16.09.2015, ora 12.00.
               Informaţii detaliate si suplimentare se pot obţine din invitatia de participare, pe care o puteti solicita si de la sediul nostru - Fundatia Guard Forest, Ramnicu Valcea, str. Strandului, nr. 8 ( Centrul de afaceri Damila), prin tel./fax: 0250733040 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.