Informare și consultare publică în vederea elaborării planului de management al ROSCI0188 PARÂNG

Stimată doamnă/Stimate domn,

FUNDATIA GUARD FOREST administrator al ariei protejate ROSCI0188 PARÂNGvă invită la întâlnirea de informare și consultare publică ce se va derula în cadrul proiectului Elaborarea Planului de management integrat, în cadrul proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parângîn data de

*        15.10.2015, ora 12:00,  în RÂMNICU VÂLCEA la RESTAURANTUL OK EVENTS, str. Calea lui Traian, nr. 156, (Complex Nord, et 1), tel: 0748.29.11.11

 

Elaborarea Planului de Management se realizează de către S.C. Ramboll South East Europe S.R.L în asociere cu SC ENVIROMEP SRL.

Întâlnirea are ca scop definirea direcțiilor principale de acțiune pe baza valorilor naturale existente și a amenințărilor la adresa acestora.

Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Planul de management al Sitului Natura 2000, reprezintă un document foarte important atât pentru conservarea naturii, cât și pentru activitățile socio-economice ce se desfășoară pe teritoriul ariei protejate.

Grupul țintă al proiectului este format din factori decizionali, locuitori din localitatile limitrofe ariei protejate sau din perimetrul acesteia și reprezentanți ai autorităților publice locale, factori de interes din comunitățile locale aflate în localitățile limitrofe sitului ROSCI0188 Parâng, elevi, studenți și cadre didactice, personalul ONG-urilor care desfășoară activități de protecția mediului.

Participarea la consultarea publică va oferi o şansă la dezbatere între instituţii privind versiunea propusă spre aprobare. Din acest motiv considerăm importantă şi reciproc avantajoasă prezenţa dumneavoastră la acest eveniment

Propunerile, sugestiile și opiniile participanților se vor consemna în procesul verbal al dezbaterii. În situația în care custodele ariei naturale protejate, în urma analizării propunerilor formulate, își însușesc o parte dintre acestea se va considera necesară introducerea lor în varianta finală a Planul de Management, lucru care se va mentiona intr-un referat dedicat acestui aspect.

Atașăm prezentei agenda de discuții.

Vă rog să confirmați prezența reprezentanților instituției dumneavoastră la eveniment la numărul
Tel./Fax: 0250733040 - Fundația Guard Forest - Administrator Sit Parâng ROSCI 0188 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.