Plan de management al sitului Natura 2000 ROSCI0188

FUNDATIA GUARD FOREST – ADMINISTRATOR AL ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0188 PARÂNG anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSCI 0188 PARÂNG ŞI PENTRU ARIILE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 2.800 MIRU BORA, 2.803 IEZERUL LATORIŢA, 2.799 CĂLDAREA GÂLCESCU, 2.528 CHEILE JIEŢULUI ŞI 2.498 PIATRA CRINULUI

cu amplasament în Baia de Fier, Bumbeşti Jiu, Crasna din Muşeteşti, Novaci din județul Gorj, Malaia și Voineasa județul Vâlcea, Petrila și Petroşani în județul Hunedoara.

 Documentația care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni – joi între orele 9 – 16 și vineri între orele 9 – 14 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Str. Remus Bellu nr. 6, Județul Vâlcea.

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vâlcea în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 În lipsa observațiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.

 Anunt.doc