În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect "Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate",cod CPV 79341000 - 6.
                Bugetul maxim alocat acestor achiziţii este de:  32.890 lei, fără TVA,
                Termenul limita de depunere a ofertelor este:   16.09.2015, ora 12.00.
               Informaţii detaliate si suplimentare se pot obţine din invitatia de participare, pe care o puteti solicita si de la sediul nostru - Fundatia Guard Forest, Ramnicu Valcea, str. Strandului, nr. 8 ( Centrul de afaceri Damila), prin tel./fax: 0250733040 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FUNDATIA GUARD FOREST administrator al ariei protejate ROSCI0188 PARÂNG, vă invită la întâlnirea de informare și consultare publică ce se va derula în cadrul proiectului Elaborarea Planului de management integrat, în cadrul proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” după cum urmează: în data de 07.09.2015, ora 12:00, in RAMNICU VALCEA la RESTAURANTUL OK EVENTS, str. Calea lui Traian, nr 156, în data de 08.09.2015, ora 12:00, in TÂRGU JIU, JUDEȚUL GORJ, la CENTRUL DE VIZITARE AL PARCULUI NATIONAL DEFILEUL JIULUI, str. Dumitru Petrescu, nr 3, în data de 09.09.2015, ora 12:00 in DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA la HOTEL WIEN, Str. Calea Zarandului nr 55.

Elaborarea Planului de Management se realizează de către S.C. Ramboll South East Europe S.R.L in asociere cu SC ENVIROMEP SRL.

In vederea studierii de catre publicul larg  publicam versiunea a doua a draftului de plan de managementDownload

În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect "Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate",cod CPV 79341000 - 6.
                Bugetul maxim alocat acestor achiziţii este de 32.890 lei, fără TVA.
               Termenul limita de depunere a ofertelor este 30.06.2015, ora 12.00.
               Informaţii detaliate si suplimentare se pot obţine din invitatia de participare, pe care o puteti solicita si de la sediul nostru - Fundatia Guard Forest, Ramnicu Valcea, str. Strandului, nr. 8 ( Centrul de afaceri Damila), prin tel./fax: 0250733040 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

În vederea derulării activităţilor din cadrul proiectului „Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng” - cod SMIS – CSNR 43186, co-finantat în cadrul POS Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 4, Fundatia Guard Forest va informeaza, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, asupra demararii procedurii de atribuire prin achiziţie directă a contractului avand ca obiect "Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate",cod CPV 79341000 - 6.
Bugetul maxim alocat acestor achiziţii este de 32.890 lei, fără TVA.
Termenul limita de depunere a ofertelor este 05.06.2015, ora 12.00.
Informaţii detaliate si suplimentare se pot obţine din invitatia de participare, pe care o puteti solicita de la sediul nostru - Fundatia Guard Forest, Ramnicu Valcea, str. Strandului, nr. 8 ( Centrul de afaceri Damila), prin tel./fax: 0250733040 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunţ achiziţie directă „Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate” 12.05.2015
 
Anunţ achiziţie directă „Servicii de organizare evenimente de conştientizare şi publicitate” 28.04.2015
 

Page 2 of 2