Clima

Clima Parângului este caracteristică munţilor înalţi din Carpaţi, observându-se diferenţieri între versanţii sudici: cu clima mai blândă, cu radiaţie solară mai bogată (dovadă prezenţa pădurilor de foioase până aproape de 1400 m altitudine) şi versanţii nordici: cu climă mai rece, unde coniferele au o dezvoltare mai amplă.

Datele climatice variază altitudinal, permiţând separarea a două zone : prima între 1850 şi 2519 m altitudine, iar cea de a doua între 800 si 1850 m altitudine. În prima zonă, temperatura medie anuală scade sub 00C, amplitudinea termică medie anuală sub 180C, in timp ce amplitudinile diurne raman sub 60C. Temperaturile minime absolute pot depasi -250C, iar numărul zilelor cu îngheţ oscilează între 250-265, putând atinge chiar valori mai mari.

Vântul dominant este cel de nord-vest şi vest. Viteza lui poate ajunge, frecvent, pe culmi, la 6-7 m/s. Intensificări se produc în timpul iernii, cand valorile de 9 m/s sunt frecvente, iar cele de 40-55 m/s sunt posibile.
Datorită convecţiei dinamice a aerului, iar vara celei termice, se formează ceaţa şi nori de relief circa 250-300 zile pe an. Ca urmare, insolaţia se ridică la circa 1500 ore anual, iar precipitaţiile devin foarte frecvente. Dintre acestea, cele solide sunt ponderente. In timpul verii, ploile au caracter torenţial. Stratul de zăpadă durează 180-200 zile, iar grosimea lui în zonele adăpostite poate atinge 7-8 m. In sectoarele umbrite, zăpada poate persista şi câţiva ani în şir. În cea de a doua zonă, climatul este cel caracteristic munţilor mijlocii. Temperatura medie rămâne pozitivă, media lunii iulie oscilează între 18-200 C, iar a lunii ianuarie între -5 şi -60 C. Primăvara, temperatura este de 2-40 C mai scăzută decât toamna, ca urmare a marelui consum de căldură necesar topirii zăpezii. Durata strălucirii soarelui ajunge la 1700-1800 ore pe an. Vânturile dominante sunt cele de nord-vest.

Pe versanţii vestici, umbriţi, regimul temperaturii are nuanţe moderate, precipitaţiile anuale ajungând la 1200 mm în partea superioară a pantelor sudice şi scad spre exterior pana la 800 mm. Climatul este, prin urmare, favorabil dezvoltării vegetaţiei.

În munţii Parâng, sezonul rece se întinde pe o perioadă de aproximativ 8 luni, din octombrie până în mai, de obicei cu zăpadă persistentă în zonele înalte. In sezonul cald (iunie-septembrie) alternează perioade umede cu perioade uscate. Lunile august, septembrie şi prima partea a lunii octombrie, cu mici excepţii, sunt deosebit de favorabile drumeţiilor montane.