Specii

Speciile sălbatice de interes comunitar:

 - Canis lupus (Lup) - 1352

Canis lupus

 

 

- Ursus arctos (Urs brun) - 1354

Ursus arctros

 

- Lynx lynx(Râs) - 1361

Lynx

 

- Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) - 1193

BombinaVariegata

 

- Cottus gobio(zglăvoaca) - 1163

Cottus gobio

 

- Pholidoptera transsylvanica - 4054

Pholidoptera transsylvanica

 

- Pseudogaurotina excellens (Croitor) - 4024

Pseudogaurotina excellens

 

- Tozzia carpathica(iarba gâtului) - 4116

Tozzia carpathica

 

- Buxbaumia viridis (muschi de pădure) – 1386

Buxbaumia viridis

 

Aceste specii sunt prevazute in anexele Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice şi ale Directivei Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.