TABERE EDUCATIONALE SI SEMINAR TEMATIC

        In cadrul proiectului "Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parang" s-a derulat contractul de servicii de "organizare evenimente de constientizare si publicitate", manifestat prin 2 tabere educationale pentru 30 de elevi din localitatile adiacente sitului Parang si un seminar tematic organizat in ultima zi a taberelor pentru constientizarea si informarea comunitatilor locale cu privire la patrimoniul natural al zonei, conservarea si dezvoltarea durabila a acestuia si a biodiversitatii din aceasta arie naturala protejata si de interes comunitar.