Plan de Management

 

Fundatia Guard Forest a incheiat un contract de prestari servicii cu S.C. RAMBOLL SEE S.R.L. având ca obiect : Elaborarea Planului de management integrat, în cadrul proiectului ”Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 Parâng”, activitate ce va fi finalizata in Decembrie 2015, data in care Situl Natura 2000 ROSCI 0188 Parang va avea Planul de Management reallizat si aprobat.

 

 

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parang  aprobat prin OM 1218 din 29/06/2016 .

Plan de management

Anexa - Regulament plan management