Regulament

Regulament

Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parang  poate fi consultat aici:

Regulament ROSCI0188

Panoul de mai jos prezintă informaţii de interes public pentru vizitatorii ariei protejate, cu cateva reguli extrase din regulament.