Rezervatia Caldarea Calcescu

Rezervaţia Căldarea Câlcescu se află in zona de obârşie a Lotrului spre extremitatea estica a masivului Parâng, pe peretele lui Nordic. Altitudinea maximă este de 2200 metri.  Suprafaţa este de 200 ha iar limitele sunt date de partea superioara a căldarii glaciare (vest, sud, est) iar în nordde valea Lotrului superior. Calea de acces în rezervaţie: de la Voineasa pe DN 7A până la Obârşia Lotrului si apoi drumul 67C spre Rânca-Novaci până la Podul Lotrului de unde se urmareşte drumul forestier de pe firul Lotrului superior. Flora specifică rezervaţiei este specifică  zonei subalpine cu tufărişuri de jneapăn (Pinus Mungo) la care pe alocuri se asociază ienuparul (Juniperus Communis). Sunt şi plante rare dintre care cea mai cunoscută este bujorul de munte, după cum mai jos la altitudinea de 1800-1700 metri, între conifer remarcăm zâmbrul. Fauna include capra neagra, ursul brun, cocosul de munte, acvila de munte, s.a. În apele lacului trăieşte păstrăvul.

Rezervaţia Căldarea Câlcescu face parte conform dispoziţiilor O.U.G. nr.236/2000 privind regimul ariilor natural protejate din categoria rezervaţiilor natural al căror scop este protecţia şi conservarea aspectului geomorphologic, florei si faunei specific.

În conformitate cu dispoziţiile ordonanţei rezervaţia corespunde categoriei IV IUCN: arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire. În consecinţă managementul acestei arii se face prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi a protejării anumitor specii. De asemenea se oferă publicului posibilităţi de recreere si turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. În rezervaţie se afla mai multe lacuri glaciare între care cel mai mare este Lacul Câlcescu cu o suprafaţă de 3,2 ha, oglinda lacului fiind la 1924 metrii.

 

 Caldarea Calcescu