Rezervatia Cheile Jietului

Rezervaţia Cheile Jieţului. Pârâul Jieţ izvorăşte de pe latura de est a Munţiilor Parâng, izvoarele sale fiind dominate de S-E de înălţimile Vârfului Mîndra (2519 m ). În cursul superior pârâul are o direcţie de curgere S-N apoi E-V şi în cursul inferior S-N. Se varsă în Jiul de E pe stânga acestuia în oraşul Petrila, din Depresiunea Petroşani.

În calcare şi dolomite cristaline mezo şi katametamorfice, Jieţul a săpat un sector de chei adânci, înguste, cu versanţi înalţi şi foarte abrupşi.Cheile se dezvoltă pe o lungime de circa 8 km. Accesul la chei se face din oraşul Petrila. Cheile Jieţului, d.p.d.v. al grupării cheilor pe sisteme morfo-hidrografice face parte din Bazinul Jiu.

 

Cheile Jieţului din Jud. Hunedoara este o arie protejată a Văii Jiului, declarată de interes naţional cu o suprafaţă de 10 ha, rezervaţia fiind situată pe teritoriul oraşului Petrila, pe Râul Jieţ. Este străbătută de drumul naţional DN 7A Petroşani- Voineasa care leagă judeţele Hunedoara de Vâlcea.

Importanţa acestei arii naturale protejate se datorează în bună parte frumuseţii peisajului cu versanţi abrupţi ai Parângului, cu chei înguste şi stânci sălbatice care se pretează industriei turismului, atât pe timp de vară cât şi în anotimpul rece.

cheile jietului