Rezervatia Miru-Bora

 

Rezervaţia Miru-Bora se afla in munţii Latoriţei,pe versanul nord-estic, având următoarele vecinătaşi : la nord si est Valea Miru, la sud Coasta Benghii si la vest Şaua Ştefanu. Calea de acces în rezervaţie: dinspre Obârşia Lotrului pe DN 7 Voineasa-Novaci până la Şaua Ştefanu.

La nord de Vîrful Bora se află, de asemenea, un frumos circ glaciar, acoperit de un covor întins de jenepeni. Cândva a existat şi un lac, dar azi acesta este colmatat şi acoperit cu vegetaţie ierboasă. Circul, de un pitorec aparte, este drenat de un afluent de dreapta văii Mirului.

Rezervaţia de jnepeniş are în substrat  şisturi cristaline (amfibolite si feldspati). În valea pârâului Miru de o parte si de alta se afla calcare. Ca forma de refiel se prezintă o vale glaciara fiind la o altitudine de peste 1900 metri.

Clima este caracteristica zonei montane înalte cu temperature medii anuale sub 0 grade Celsius la peste 2000 metri înălţime şi în jur de 0 grade Celsius sun 2000 metri altitudine.

Înălţimea mare la care se află circurile glaciare face ca in marea ei majoritate vegetaţia să fie specific zonelor subalpine reprezentată prin formaţiuni de tufărişuri subalpine si pajişti. Ca principală formă de vegetaţie este jneapănul (Pinus Mungo) care are un rol protector pentru suprafaţa pe care o acoperă. În partea inferioară a rezervaţiei se găseşte pădurea de conifere dominată de molid. Tot aici se afla ienupărul şi ghinţura galbenă. Ca faună, aici se găseşte: ursul carpatin, cerbul, râsul, capra neagră şi cocoşul de munte. Rezervaţia natural de la Miru-Bora reprezintă un ansamblu peisagistic de excepţie ce se constituie din jnepenişul inconjurat de păşuni aflate la mare altitudine.

miru-bora