Rezervatia Piatra Crinului

Piatra Crinului este o arie naturală protejată de interes naţional, care corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală, tip botanic), inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru protecţia habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Cu o suprafată de 0,5 ha, rezervaţia se află în aproprierea municipilui Petroşani, în imediata vecinătate a zonei montane de agrement Parâng, mai exact pe versantul sud-vestic a vârfului Parângul Mic la limita altitudinii de 1757 m. Rezervaţia se află deasupra limitei superioare a zonei forestiere, fiind unica staţiune sigură din ţară în care apare specia balcano-dacică Potentilla haynaldiana.

 

În prezent această rezervaţie naturală face parte din Situl Parâng.

piatra crinului